fbpx

Regulamin strony i Polityka prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza strona internetowa prowadzona jest przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Babaloo” Joanna Kępka, Anna Rzewuska s.c. znajdujące się przy ul. Sarabandy 28, 02-868 Warszawa. Strona ta ma charakter informacyjny oraz komunikacyjny dla obecnych i przyszłych klientów Przedszkola. Wejście na tę stronę internetowa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższej polityki prywatności oraz polityki plików cookies. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie wymienionych postanowień proszony jest o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).

§ 1. Postanowienia Ogólne

 • Dane osobowe to informacje identyfikujące Pana/Panią: Imię, Nazwisko, Adres poczty elektronicznej.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Babaloo” Joanna Kępka, Anna Rzewuska s.c. znajdujące się przy ul. Sarabandy 28, 02-868 w Warszawie w woj. MAZOWIECKIM, świadczące usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Administrator zbiera dane osobowe poprzez Formularz Kontaktowy w zakładce „Kontakt”: imię i nazwisko, adres e-mail. Korzystamy z nich wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

§ 2. Prawa Użytkownika wynikające z RODO

 • Prawo dostępu do danych – Każdy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane oraz uzyskać szczegółowe informacje co do celu, czasu i sposobu przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych – Administrator ma obowiązek sprostowania lub usunięcia danych osobowych, jeśli Użytkownik tego zażąda.
 • Prawo do sprzeciwu – Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Administratora danych osobowych. Administrator zobowiązany jest wówczas zaprzestać przetwarzania danych.

§ 3. Zakres przetwarzania danych

 • Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy Użytkownik sam wyrazi na to zgodę i udostępni nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu komunikacyjnym i służą do wysłania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.

§ 4. Zabezpieczenia

 • Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Babaloo z siedzibą w Warszawie stosuje techniczne środki zapewniające ochronę danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania i zobowiązane do utrzymania ich w poufności.
 • Okres przechowywania danych osobowych dostarczonych przez formularz kontaktowy następuje do czasu cofnięcia zgody.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.przedszkolebabaloo.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – firma Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Babaloo, prowadząca działalność pod adresem: ul. Sarabandy 28, 02-868 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9512463848, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych, oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

§ 5. Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika.

Korzystając z witryny akceptujesz warunki korzystania z usług oraz politykę prywatności poniżej zamieszczonych serwisów:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google Ads
 • Facebook
 • Instagram

§ 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie, korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za którego pośrednictwem Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8. Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.